Walne Zebranie Akademickiego Klubu Turystycznego GDAKK 2020

Drogie GDAKKi, Kursanci i Sympatycy!

Nadszedł już lipiec, a wraz z nim zbliża się jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym Klubie!
Dnia 15 lipca obecnie działający Zarząd i Prezes zakończy swoją kadencję. Na spotkaniu Zarząd przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Klubu, jego największych dokonań oraz nowych projektów, które zostały wdrożone w życie Klubu.

Podczas Walnego Zebrania zostanie wybrany nowy Zarząd i Prezes, jeżeli czujesz, że chcesz zaangażować się i zrobić coś więcej dla Klubu to będzie to doskonała okazja do zgłoszenia swojej kandydatury na nową kadencję!

Zapewniamy, że praca w Zarządzie przynosi sporo korzyści, pozwala zdobyć cenne doświadczenie, poznać i pracować ze wspaniałymi ludźmi, tworzyć coś dla innych i mieć z tego mnóstwo satysfakcji. Sprawdzając się w nowej roli można mieć realny wpływ na życie Klubu i wpisać się w jego historię!

Działalność w Zarządzie wiąże się jednak z odpowiedzialnością, poświęceniem swojego wolnego czasu i decyzja ta musi być podjęta świadomie. Jednakże, nikt tutaj nie jest sam! Należy pamiętać, że do pomocy zawsze ma się doświadczonych klubowiczów, którzy mają za sobą nie jedną kadencję i zawsze chętnie doradzą. A współpraca z naszymi wspaniałymi Klubowiczami przy wszystkich imprezach i w ciągu całorocznej działalności klubu wynagradza starania po stokroć!

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie AKT GDAKK, Kursanci oraz Sympatycy.

Zgodnie z Regulaminem prawo głosu mają tylko Klubowicze z aktualną legitymacją PTTK.
Natomiast prawo kandydowania mają Klubowicze oraz Sympatycy z aktualną legitymacją PTTK.

Na miejscu będzie możliwość wyrobienia i podbicia legitymacji.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania;
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad – quorum;
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania;
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Omówienie zachowań mających negatywny wpływ na wizerunek Klubu;
7. Przedstawienie sytuacji Pucharu Gdakka;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyszłości Pucharu Gdakka;
9. Sprawozdanie Zarządu AKT GDAKK z działalności w roku akademickim 2019/2020, sprawozdanie: Prezesa, Członka Zarządu ds. szkoleniowych, Członka Zarządu ds. finansowych, Członka Zarządu ds. promocji i organizacji imprez, Członka Zarządu ds. organizacji imprez, Członka Zarządu pełniącego funkcję sekretarza i ds. fundraisingu;
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli i działalności Klubu;
11. Dyskusja nad sprawozdaniami;
12. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu;
13. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;
14. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej;
15. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;
16. Przyznanie kar oraz nagród i wyróżnień dla zasłużonych Członków Klubu;
17. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu;
18. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną:
19. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej;
20. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;
21. Wolne wnioski;
22. Zakończenie Walnego Zebrania.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK, paragraf 4 ustęp 2:
„Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych członków danej jednostki.” Także PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!

Gdzie

Teatr Leśny, Jaśkowa Dolina 45, Gdańsk
Współrzędne: 54°22’21.9″N 18°35’43.6″E

Kiedy


Zebranie odbędzie się dnia 15 lipca o godzinie 17:30.

W przypadku braku quorum, wyznaczamy II termin Walnego Zebrania na 29.07.2020 roku. Zgodnie z § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej PTTK Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

Do zobaczenia!